Haridusministri sõnul jätkub koduõpe ka järgmised kaks nädalat.

Täpsemalt ERR veebilehel

Saue Vallavalitsus otsustas 18. märtsi istungil sulgeda valla munitsipaallasteaedade alatäitunud rühmad 1. – 30. aprillini ja vabastada lapsevanemad selleks perioodiks lasteaiatasu maksmisest.
 
Kohatasust vabastus ei laiene automaatselt kõikidele Saue valla munitsipaallasteaedades käivate laste vanematele. Et vabastust saada, tuleb vanemal hiljemalt 31. märtsiks lasteaia direktorile teatada, kui ta ei soovi kasutada lapsehoiuteenust aprillis.
Täpsemalt  Saue valla veebilehel

Õppetöö korraldamisel distantsõppena lähtume koolis kokku lepitud alustest:

  • Teavitame esimesel võimalusel lapsevanemaid ja õpilasi, kuidas õppetöö kooli kinnioleku ajal korraldatakse.
  • Infokanaliks on eKool, Facebooki grupp, e- kirjad
  • eKoolist leiab ülesanded ja infot õppetöö kohta ning millises vormis toimub õpiülesande esitamine.
  • Arvestame õppetöö planeerimisel sellega, et kõigil õpilastel ei tarvitse alati olla ligipääsu vajalikule tarkvarale või digiseadmetele.
  • Lisaks õppetööle ei toimu koolis ka ringitunnid ja treeningud.

13.03.2020