Õpilasesindus aitab kaasa koolielu huvitavamaks ja põnevamaks muutmisel. Nad on grupp tegusaid õpilasi, kelle ülesandeks on esindada õpilaste huve ning organiseerida põhikoolis õpilasüritusi.

Õpilasesindus 2018/2019 õa.
Mariin Laigu - president
Aleksandra Bekker
Janetta Samlas
Egert Möll
Ranel Laanemets
Karina Antonis
Lisette Sarap

Õpilasesinduse põhimäärus