Austatud lapsevanem! 

Ootame Teid Kernu kooli ja lasteaia lastevanemate üldkoosolekule.  

30.septembril kell 18.00 

Palume osalejatel kanda maski ja haigusnähtudega jääda koju!