Kernu Põhikooli noored käisid 13. detsembril   Tallinna Tööstushariduskeskuses, kus SA Innove korraldatud oskuste aasta inspiratsiooniüritusel esinesid innustavate ettekannetega Maia Vahtramäe ja Lauri Pedaja.

Ürituse ettekandeid ja esinemisi on võimalik vaadata alljärgnevast videost: 

https://www.postimees.ee/4340373/video-oskuste-aasta-viimasel-inspiratsiooniuritusel-innustavad-noori-maia-vahtramae-ja-lauri-pedaja 

SA Innove korraldatud oskuste aasta inspiratsiooniüritused on toimunud üle Eesti juba üheksa korda. Ürituse eesmärk on tutvustada noortele kutsehariduse mitmetahulist maailma ja innustada kaaluma edasiõppimisvalikuna erialasid, mis annaks praktilised oskused.

2017. aasta on kuulutatud oskuste aastaks, et väärtustada kutseoskusi, meisterlikkust ja elukestvat õpet Eesti ühiskonnas. Oskuste aasta on ellu kutsunud Haridus- ja Teadusministeerium, elluviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja teema-aastat juhib SA Innove.
Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus Eestis, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.
Lisainfot oskuste aasta ja toimuvate sündmuste kohta leiab veebilehelt https://oskusteaasta.ee